CAIS - vozík
Nový motor V2 TORQ 500D-24V
Žiarové zinkovanie