Žiarové zinkovanie

Žiarové zinkovanie

Zinkovanie ponorom, tiež známe ako žiarové zinkovanie, je jednou z najefektívnejších metód antikoróznej ochrany oceľových konštrukcií. Proces spočíva v ponorení prvku do vane s roztavenou zliatinou zinku pri teplote 445 – 455 ° C.

Proces zinkovania

Podstata postupu spočíva vo vhodnej fyzikálnej a chemickej príprave povrchu ocele (odmasťovanie, sušenie) a ponoreniu ocele do približne 450 °C horúcej taveniny zinku. Zinok a oceľ tak navzájom reagujú. Na povrchu ocele sa vytvorí zliatina železa a zinku. Týmto neoddeliteľným prepojením zinku a ocele tak vznikne ochrana, ktorá sa výrazne líši od ostatných procesov. Povrchy ošetrené žiarovým zinkovaním sú chránené nielen pred vplyvom vetra a počasia, ale aj optimálne pred mechanickým zaťažením, a to po desaťročia. Za bežných podmienok chráni žiarové zinkovanie pred koróziou až 50 rokov a aj pri vyššom zaťažení dosahuje dĺžka trvania ochrany spravidla viac ako 25 rokov.
Protikorózná ochrana získana v dôsledku žiarového zinkovania zaručuje dlhodobú ochranu bez nutnosti renovácie.

​ VÝHODY

  • dlhodobá protikorózna ochrana
  • vysoké mechanické zaťaženie
  • dokonalá všestranná ochrana, a to aj v dutinách a na hranách
  • katódová protikorózna ochrana
  • atraktívny vzhľad
  • vysoká hospodárnosť
  • bez potreby údržby
  • dobrá environmentálna rovnováha, ekologický proces